ReadyPlanet.com
dot dot
มือที่สะอาดเป็นหนทางแรกที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค article

 

ในร่างกายของเรา  มือสามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย   ดังนั้นการล้างมืออย่างถูกวิธี จึงเป็นการป้องกันที่จำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  โรคที่ติดต่อที่สำคัญและพบบ่อยโดยมีมือเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และมือ เท้า ปาก   โดยเฉพาะหากเจอเชื้อที่รุนแรงอย่างเอนเตอโรไวรัส 71  ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตราย  หากเราไม่ล้างมือ  เชื้อที่ติดมืออยู่อาจเข้าสู่ร่างกายทางตา จมูก หรือปากได้    

 การล้างมือ เป็นวิธีทำความสะอาดง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน แต่มีประโยชน์มหาศาลในการป้องกันโรคร้ายต่างๆ ที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะการที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ต้องใช้ของร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งลูกบิดประตู ที่สแกนนิ้วมือ เสาหรือราวในรถเมล์รถไฟฟ้า ปุ่มลิฟต์ ฯลฯ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรักษาความสะอาดมือ เราจึงควรเริ่มต้นการป้องกันโรคต่างๆ ด้วยตัวเราเองโดยการล้างมือ แต่การล้างมือที่กล่าวถึงนี้ต้องเป็นการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยจึงจะได้ผล

      กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า “มือ” เป็นอวัยวะที่สำคัญและเป็นตัวนำเชื้อโรคจากแหล่งต่างๆ มาสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด การล้างมือให้ถูกวิธีจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและคุ้มค่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัส โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกปี ให้เป็น “วันล้างมือโลก” (Global Hand Washing Day) เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เด็กและประชาชนทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญการล้างมือที่ถูกวิธี และสร้างวัฒนธรรมการล้างมือที่สะอาดถูกสุขอนามัย เป็นเครื่องมือป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อที่สำคัญ อาทิ ปอดบวม อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งมีผลการวิจัยทั่วโลกยืนยันผลตรงกันว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีจะลดการเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงได้ถึงร้อยละ ๕๐ และโรคปอดบวมได้ร้อยละ ๒๕ และมีผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีเพียง ๑๕ วินาที สามารถลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ ๙๐
      สำหรับประเทศไทย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้สำรวจพฤติกรรมการล้างมือของคนไทยวัยทำงาน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๑๕๕๗ พบว่า มีถึงร้อยละ ๘๘ ที่ไม่ล้างมือด้วยสบู่ภายหลังขับถ่าย ซึ่งหากมีอุจจาระติดมือ เชื้อโรคก็จะติดมาด้วย และมีโอกาสก่อโรคได้ตลอดเวลา ผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่าในอุจจาระคน ขนาดน้ำหนัก ๑ กรัม จะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ ๑ ล้านตัวและมีเชื้อไวรัสมากถึง ๑๐ ล้านตัว ซึ่งทางกรมอนามัยได้ให้คำแนะนำว่า การล้างมือด้วยน้ำธรรมดาอย่างเดียว ไม่ได้ฟอกสบู่ จะมีผลเพียงลดคราบสกปรก ฝุ่นละอองเท่านั้น แต่เชื้อโรคยังมีเหมือนเดิม

 การล้างมือให้ถูกสุขลักษณะ จะเริ่มด้วยการเปิดน้ำล้างมือทั้ง 2 ข้าง เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปบางส่วน แล้วฟอกสบู่ที่มือทั้ง 2 ข้าง 6 ขั้นตอนดังนี้

1.      ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 

2.      ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง 

3.      ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง  

4.      ฟอกนิ้วหัวแม่มือ  

5.      ฟอกปลายนิ้วและเล็บ   

6.      ฟอกรอบข้อมือ 

ซึ่งการล้างมือแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 20 วินาที  จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง  ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดมือที่ใช้ร่วมกันหลายคน  เพราะเชื้อโรคอาจติดอยู่กับผ้าเช็ดมือ
            ส่วนสบู่ก้อนที่ใช้ฟอกมือเหมาะสำหรับใช้ส่วนตัวในบ้าน  เพราะจะได้ไม่ปะปนกับผู้อื่น  แต่ในที่สาธารณะควรเป็นสบู่เหลว  เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  และสำหรับแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จะใช้ในกรณีที่ไม่มีสบู่หรือไม่แน่ใจในความสะอาดของน้ำ  หรือต้องการฆ่าเชื้อที่ไม่ปรากฏคราบสกปรกชัดเจน  ซึ่งแอลกอฮอล์เจลสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้พอสมควรในระดับหนึ่ง

 

*ขอขอบคุณภาพขั้นตอนการล้างมือแบบจาก หน่วยการควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช

 

เอกสารอ้างอิง    ขอขอบคุณบทความจาก

1)อ.นพ.สุสัณห์  อาศนะเสน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,SiE-PL

2)อุมาพร โกมลรุจินันท์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Copyright © 2011-2019 All Rights Reserved.